Arkivering VIKTIG INFORMATION!


Moodle är inget arkiverings-verktyg. Allt som enligt lag ska arkiveras har kursansvarig ansvar för att arkivera på sedvanligt sätt.

Last modified: Thursday, 30 April 2020, 11:50 AM