Arkivering VIKTIG INFORMATION!


Moodle är inget arkiverings-verktyg. Allt som enligt lag ska arkiveras har kursansvarig ansvar för att arkivera på sedvanligt sätt.

Senast ändrad: torsdag, 30 april 2020, 11:50