Arkivering VIKTIG INFORMATION!


Moodle är inget arkiverings-verktyg. Allt som enligt lag ska arkiveras har kursansvarig ansvar för att arkivera på sedvanligt sätt.

Senast modifierad: måndag, 4 september 2017, 16:10