Servicefönster 2016 -17 (Moodle oåtkomligt)

Uppdaterad 160926

Här presenteras planerade servicefönster som kan påverka Moodletjänsten.

Moodle är beroende av både centrala system på LU samt våra egna system på Med-fak. Detta gör att Moodle påverkas av båda avdelningarnas servicefönster.

IT-SERVICE (B&IKT, MED-FAK)

Webbsida

Servicefönster sista fredagen varje månad mellan klockan 06:00 - 09:00.LDC (LU:s centrala IT-avd)

Webbsida

Uppgifter från LDC:s driftinfo (160926) - (Alla driftstörningar behöver inte beröra Moodle. Om B&IKT får information att så är fallet kommer vi att meddela när det står klart vilken typ av driftstörning det gäller)

Planerade arbeten på LDC som kan medföra driftstörningar kommer i första hand att utföras under dessa dagar (lördag-söndag):

2016:
16-17 juli
20-21 augusti
24-25 september
15-16 oktober
19-20 november
17-18 december

2017:

21-22 januari
18-19 februari
18-19 mars
22-23 april
20-21 maj
17-18 juni
15-16 juli
19-20 augusti
16-17 september
21-22 oktober
18-19  november
16-17 december

Senast ändrad: måndag, 26 september 2016, 13:25