Fel-student-buggen/ Wrong Student bug 42306

Uppdaterad 151216

Här finns uppdaterad information om den bugg som visar upp fel studenter i betygsläge. Benämns "Fel-studentbugg 42306"

English

Here we post updated information on the bug that causes the wrong student record to show up in grade view. Aka "Wrong-Student bug 42306"


Problemet: Vid betygsättning för uppgifter/assignments

kan Moodle visa upp en student som inte var samma som ni klickade på.


Moodle visar alltså då fel student. Det syns vilken student men det var inte den ni tänkte er.

Är ni  inte med på noterna då och uppmärksammar att det är en annan student riskerar ni att betygsätta fel student. Vi jobbar på att lösa problemet.

När inträffar det?!
Problemet kan inträffa om ni betygssammanställningenväljer att titta på era  studenter 10 i taget


och sedan går till nästa vy 11-20 ( klickar nästa/next).

När ni  då klickar för att editera/uppdatera en students betyg kommer ni alltså till en sida för en annan student.

Vår rekommendation i nuläget är därför att ni väljer en vy där ni listar alla “ alla” studenter före ni betygsätter  - för säkerhets skull.


Mer uppdaterad info kring denna bugg publiceras här.


Tacksam om ni meddelar om ni upptäcker buggen på er kurs/ era inlämningsuppgifter.


English

Remedy to the "Wrong-Student bug"

When teacher is logged in and View/grade all submissions  he/she sees approx. this view:If You are using 10 students per page, change to  "all" to avoid problem.

Please  check & notify if the bug appear in Your course.

Kind regards,

Niklas

Senast ändrad: tisdag, 1 mars 2016, 09:33