Ladok-provkoder

Här nedan följer de olika provmomenten som ingår i kursen OPSR11. För att du ska Ladok-registreras som godkänd på kursen krävs att samtliga provmoment är godkända. Betygsskala: Underkänd, Godkänd.Provkod 
Provmoment Hp  
1501 Perioperativ omvårdnad och operationssjukvård 6.0
1502 Operationssjukvård I 0.5
1503 Operationsmetodik 1.0

Last modified: Monday, 19 June 2017, 2:24 PM