Kursansvarig/Kursexaminator/Resurspersoner

Kursansvarig
Sara Bertilsson
Tel. 046-2221949
sara.bertilsson@med.lu.se
Expedition B-korr. syd Plan 3

Examinator

Angelika Fex
Universitetsadjunkt
046 - 222 19 29
angelika.fex@med.lu.se

Resursperson

Andreas Rantala
andreas.rantala@med.lu.se
Expedition B-korr. norr Plan 3

Resursperson

Karina Terp
karina.terp@med.lu.se
Expedition B-korr. norr Plan 3

Resursperson

Karin Ängeby
karin.angeby@med.lu.se
Expedition B-korr norr Plan 3


Senast ändrad: onsdag, 1 november 2017, 11:13