Operationsservice Ortopedi - SUS Malmö

Operationsservice Ortopedi tillhör Verksamhetsområdet Intensiv och perioperativ vård.

Vi har fem operationssalar där vi opererar ca 40% elektiv och 60% akut ortopedisk kirurgi. Ingreppen är från dagkirurgiska mindre ingrepp i extremitet eller mjukdel till avanserad rygg-, axel- och fotkirurgi.

En av salarna är endast akut ortopedi med allt från fot och handledsfrakturer till stor trauma ortopedi.

Vi är ca 60 anställda specialistutbildade sjuksköterskor samt undersköterskor som är schemalagda från 07.00-21.30. Jourverksamhet bemannas av Nattorganisation med egen bemanning. 

Vi arbetar i team kring patienten med sikte på att få ett så bra flöde som möjligt.

Då ingreppen varierar kommer du som specialiserar dig med inriktning operationssjukvård att få möjlighet att öva upp din förmåga att tvätta och drapera, både fyrfält och mer krångliga extremiteter.

Vi önskar dig varmt välkommen till vår operationsservice ortopedienhet!

Last modified: Tuesday, 15 September 2015, 6:51 PM