Operationservice Kirurgi - SUS, Malmö

 

"Operationsservice kirurgi är en del av Kliniken för intensivvård och perioperativ vård och bedriver både akut och planerad kirurgi I den planerade verksamheten har vi nedre gastrokirurgi, urologi, kärlkirurgi samt transplantationskirurgi (njurar).

Vi har ”handledarpar” som handleder våra specialistsjuksköterskestudenter i operationssjukvård.

 

Vi har en hel del avancerad kirurgi och tillsammans med handledarna kan studenten se över veckans operationsprogram för att hitta lämpliga operationer som passar studenten i den VFU som är aktuell.

 

Handledarparet får i god tid innan studenten kommer aktuella mål för VfU-kursen samt bedömningsformuläret.

Studentansvarig operationssjuksköterska gör en preliminär lista över vilken handledare studenten har resp.dag under VfU som vi skickar med i välkomstbrevet till studenten."

Last modified: Thursday, 3 September 2015, 4:05 PM