Lasarettet i Landskrona

"Vår enhet är dagkirurgisk till stor del, men även inneliggande patienter förekommer. Oftast kommer patienterna på morgonen till vår preoperativa avdelning där hen förbereds inför operation. Hen ringer till avdelningen några dagar innan sin operation och pratar med en av koordinatorerna och får bekräftat vilken tid hen ska infinna sig.

Vi har 5 salar där vi i genomsnitt utför 4-6 operationer per dag. Vi samarbetar i nuläget med kirurger och urologer . Vanliga ingrepp är lap. galloperation, lap ljumskbråckoperation, obesitas, Tur-p och tur-B, mm. Vi är kända för vårt bråckregister och blivande kirurger gör utbildningsdagar hos oss. Vi har ett stort flöde och ett smidigt samarbete i hela teamet. I nuläget tar vi emot studenter såsom AT-läkare, St-läkare (anestesi), grundutbildade ssk, specialist ssk såsom ambulans, anestesi, operation och rtg.

 

 Vi är ca 55 st glada personer i hela kedjan för att få vår avdelning att fungera!"

Sidan senast modifierad: torsdag, 3 september 2015, 14:26