Helsingborgs Lasarett operationsavdelning

Helsingborgs operationsavdelning består av 14 operationssalar:

- 3 akutsalar
- 1 öron-näsa-hals sal
- 1 urologsal
- 1 gynekologisal
- 3 kirurgsalar
- 3 ortopedsalar
- 1 tand/käk sal
- 1 endoskopisal (operationssjuksköterskor arbetar inte här)

Vi är en grupp på cirka 130 medarbetare varav 37 är operationssjuksköterskor. Dagtid arbetar vi sektionerat i tre olika team: Blandteam, kirurgteam och ortopedteam. Jourtid servar vi alla specialiteter. Nedan redovisas antal studentplatser vi har inför varje VfU:

OPSP11 - VfU 1: 1 plats i blandteamet och 1 plats i kirurgteamet.

OPSP13 - VfU 2: 1 plats i blandteamet och 1 plats i ortopedteamet.

OPSP14 - VfU 3: 1 plats i ortopedteamet och 1 plats i kirurgteamet.

I blandteamet koncentreras stor del av verksamheten till gyn/uro sal, men vi även öron-näsa-hals kirurgi ingår i detta team. Gynkirurgin består av blandade ingrepp, från små vaginala ingrepp till större buk ingrepp, största delen är benignkirurgi. Även på urologen kombineras mindre kirurgi (t.ex. endoskopiska ingrepp) med större bukingrepp.

kirurgteamet opereras bröst, tarmkirurgi, övrekirurgi samt kärlkirurgi 2 dagar i veckan.

ortopedteamet finns både proteskirurgi och frakturkirurgi både akut och planerad verksamhet.

Våra akutsalar bemannas av alla team. Där tar vi emot alla akuta och subakuta patienter (exklusive ortopedpatienter).

Senast modifierad: tisdag, 11 november 2014, 10:23