Klinisk examination, OPSR11

Klinisk examination OPSR11,

Detaljerat schema kommer senare med gruppindelning, samt tid och plats för varje grupp.

 

Fyra moment examineras

 1        Preoperativ personlig förberedelse med preoperativ handdesinfektion, aseptisk påtagning av steril operationsrock och

           sterila operationshandskar,

 2        Preoperativ huddesinfektion av patient till ett bukingrepp samt aseptiskt utförd fyrfältsdrapering,

 3        Preoperativ förberedelse av medarbetare med steril operationsrock och sterila operationshandskar,

 4        Intraoperativt personligt handskbyte; som vid kontamination under pågående operation.

 

 Bedömningen avser

 I.  Aseptisk teknik

II. Tekniskt/Praktiskt handlag

III. Motivering och argument till ”vad, hur och varför” för momentets genomförande baserat på litteratur och regelverk.

Litteratur

1. Dåvøy, G. M., Hansen, I., & Eide, P. H. (2012). Operationssjukvård: operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

2. Rothrock, J. (2015). Alexander´s care of the patient in surgery. Canada: Elsevier

3. Ericson, E. & Ericson, T. (2009). Klinisk Mikrobiologi.

4. Jacobsson, B. Teknik i praktisk sjukvård. Studentlitteratur, Lund.

5. Willman, A., Stoltz, P., Bahtsevani, C. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Studentlitteratur, Lund.

Examinator Birgitta Å Gustafsson

Senast modifierad: fredag, 29 september 2017, 12:06