Tolkning av gemensamt schema

Schemat omfattar de kurser som ges under våren 2017 i termin 6.

Avser schemaposten helklass, anges ...-V17-T6 som Studentgrupp. Är klassen delad i exempelvis basgrupper, anges detta som ....-V17-T6-BG1, där BG står för basgrupp. Detsamma gäller för de olika PEH-grupperna.

"Kursen" M-Röntgen med studentgruppen rtg-V17-T6 används för gemensamma aktiviteteter, som inte är kursrelaterade. Under M-Röntgen kommer omtentor från föregående terminer att läggas in. Vilken omtenta som avses, anges i kolumnen Titel.

Schemavisningen har begränsat utrymme för kompletterande information. Får inte denna plats, kommer hänvisning att ges till Moodle-kurssida.

Är schemaposten ändrad inom de senaste 24 timmarna, anges detta med en röd prick i vänsterkanten.

Akuta schemaändringar kommer liksom tidigare att meddelas via ett kursmeddelande.

Någon ändring i utsökning får inte göras, ej heller får någon ändring i Anpassa göras.

Senast ändrad: måndag, 19 december 2016, 11:44