Examinations- och aktivitetsöversikt

Examinations- och aktivitetsöversikt        
SJSD13 Profession, Etik och Handledning delkurs I
Datum

PEH reflektioner lämnas in senast

6st i termin 1

Kl.12 den 3/2,
24/2, 17/3, 7/4, 28/4, 12/5
Gruppmöte I Tis 17/1 kl 11-12*
Gruppmöte II Tis 21/3 kl 13-16*
Gruppmöte III Tis 25/4 kl 13-16*
Examinations uppgift laddas upp Tors 13/4 kl 12.00
Terminsreflektion laddas upp Ons 24/5 kl 12.00

* Kolla alltid schemat i Moodle för eventuella ändringar

 

Senast ändrad: tisdag, 4 april 2017, 15:30