eTjänstkort för studerande

eTjänstekort för studenter

Från och med höstterminen 2014 är det krav från Region Skåne att alla studenter ska ha ett eTjänstekort. Tjänstekortet ger studenten tillgång till bl.a. de dörrar och delar av datasystemet som vederbörande är i behov av under Vfu.n.

Har en student inte ett eTjänstekort, kan inte studenten gå ut på Vfu.

Terminskortet gäller hela utbildningsperioden, d.v.s. till och med termin 6. Därefter lämnar du tillbaka kortet till Region Skåne.
Gör du ett avbrott, lämnar du kortet till mig.
Gör du ett studieuppehåll, behåller du kortet. Meddelande om studieuppehållet görs av mig till regionen.

Information om eTjänstkortet hittar du här
De sidor som är intressanta för dig, är sidorna eTjänstekort till studenter samt Verksamhetsförlagd utbildning.

 

Hur gör du för att få ett eTjänstekort?

  1. Fyll i den blankett som du får av läraren vid terminsstart den 1 september och lämna tillbaka den samma dag. Ifylld blankett ger mig rätt att lämna namn och personnummer till kontaktpersonen på Region Skåne. Uppgifterna lämnas som en papperslista och inte via e-post.
  2. Följ instruktionerna som du hittar på sidan eTjänstekort till studenter.

 

Blir det ändringar i rutinerna kring eTjänstekortet för studenter, kommer information att läggas ut här och en blänkare görs i Nyhetsforum i Gemensamt för kurserna i termin 5, RTG, hösten 2014.

 

2014-08-29

Anna Blomgren
Utbildningsadministratör
Anna.blomgren@med.lu.se

Senast ändrad: fredag, 29 augusti 2014, 09:02