Examinationsöversikt

SJSF10. Omvårdnadens grunder
Kod Moment Poäng
1601 Sjuksköterskans profession, omvårdnadsbegrepp och process 4,5 hp
1602 Omvårdnadens etik och sekretess 3,0 hp

SJSF10. Omvårdnadens grunder            

Delprov/delmoment Deldelmoment/tema Examinationsform / Obligatorisk
aktivitet

Deadline

1602. Omvårdnadens etik och sekretess,
3,0 hp

Etisk klinisk situation Skriftlig och muntlig gruppuppgift med individuell bedöming. Uppladdning av rapport i forum: 
27/1  senast kl.13.00

Seminarium:
31/1 eller 1/2, Se schema

Tystnadsplikt och sekretess Skriftlig och muntlig gruppuppgift med individuell bedöming. Obligatoriskt basgruppsarbete (se schema):
Vecka 4
Uppladdning av minnesanteckning dagen efter basgruppsarbete.

Obligatorisk närvaro vid muntlig feedback på grupparbete av lärare.
vecka 8, Se schema.

1601. Sjuksköterskans profession, omvårdnadsbegrepp och process,
4,5 hp

Yrkesidentitet och ansvar.
Säker vård
  • Internationellt virtuellt möte 
  • Grupp som skriftlig inlämningsuppgift.

Virtuellt möte:
Deadline för frågor: 3/2 16.00 (obs, ny datum)
Grupp A 8/2 och grupp B 7/2, se schema för tider.

Uppladdning av rapport:
13/2 senast kl. 13.00

Fältstudier

Vecka 6.

Omvårdnadens begrepp och teorier 1.Skriftlig och muntlig gruppuppgift med individuell bedöming. Uppladdning av rapport: 
17/2 senast kl. 13.00

Seminarium:
Vecka 8, Se schema för tider.

2. Skriftlig individuell hemtentamen

Uppladdning av hemtentamen i forum: 
24/2 senast kl. 16.00

Senast ändrad: måndag, 30 januari 2017, 15:36