Ladok-provmoment

SJSF10. Omvårdnadens grunder
Kod Moment Poäng
1601 Sjuksköterskans profession, omvårdnadsbegrepp och process 4,5 hp
1602 Omvårdnadens etik och sekretess 3,0 hp

Senast ändrad: fredag, 16 december 2016, 09:07