Kursansvarig/Kursexaminator/Resurspersoner

Kursansvarig
Karin Hermansson
Tel. 046-2221858
karin.hermansson@med.lu.se
Expedition B-korr. norr Plan 3

Kursexaminator
Angelika Fex
angelika.fex@med.lu.se
Expedition C-korr. norr Plan3

Resurspersoner

Andreas Rantala
andreas.rantala@med.lu.se
Expedition B-korr. norr Plan 3

Karina Terp
karina.terp@med.lu.se
Expedition B-korr. norr Plan 3

Karin Ängeby
karin.angeby@med.lu.se
Expedition B-korr norr Plan 3

Anna
Olofsson Franzoia
Kursadministratör
Tel. 046-2221861
anna.olofsson_franzoia@med.lu.se
Rum 367 norr Plan 3 

Senast ändrad: onsdag, 2 november 2016, 14:00