Examinationsöversikt

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, G. 9 hp
Kod Moment Poäng
1401 Lidandet som grund för omvårdnad 2,0 hp
1402 Symtom och tecken på allvarlig ohälsa 3,5 hp
1403 Omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd 3,0 hp
1404 Läkemedelsberäkning 0,5 hp

EXAMINATIONSÖVERSIKT

Provmoment, Poäng, Typ av examination

Examination

Omexamination

1401. Lidandet som grund för omvårdnad, 2,0 hp

Examinationsseminarium. Skriftlig och muntlig gruppuppgift med indivieuell bedömning.

Uppladdning av presentation: 
2017-02-20 kl 12.00

Examinationsseminarium
2017 -02-23  alt 2017-02-24
Se aktuella tider på kursschema

1402. Symtom och tecken på allvarlig ohälsa

Skriftlig individuell salstentamen

2017-03-24 kl 09.00-12.00.

Sal:B 335/ C301/C 313

2017-04-28 kl 09.00-12.00
1403. Omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd, 3,0 hp

a. Skriftlig hemtentamen i grupp, muntlig redovisning i grupp med individuell bedömning

- Aktuella omvårdnadsområden fördelas gruppvis 
2017-02-08 kl 09.00
- Patientfall laddas upp i Moodle senast 
2017-02-16 kl 12.00
- Patientfallen fördelas enlig kursmeddelande 
2017-02-16 kl 15.00
- Hemtentamen( omvårdnadsplan) uppladdas i Moodle senast 
2017-03-02 kl. 09.00

Uppsamlingsseminarium
2017-XX-XX återkommer med datum
kl. XX.00-XX.00
Anmälan och aktuell vårdplan skickas till kursansvarig senast den XX (månad) kl.XX.00

b. Examinationsseminarium
Studenter placeras i examinationsgrupp enligt examinationsfördelningsschema under kursdokument

Alternativ: 
Se examinationsfördelningschema och kursschema

 

c. Obligatorisk läraktivitet:

Organdonation och transplantation

2017-03 - 17kl 09.00-16.00

 1404. Läkemedelsberäkning

 OBS! Registering sker en halvtimme för starttid.

Ordinarie examination

2017-03-03 kl 09:00-12:00
Sal:C 313

Omexamination

I:2017-04-07 kl. 14:00-17.00


II:2017-05-12 kl. 14:30-17:30

 

Senast ändrad: onsdag, 15 februari 2017, 09:24