Kursansvarig/Examinator::
Kajsa Landgren
kajsa.landgren@med.lu.se

Angelika Fex
angelika.fex@med.lu.se

Kursadministratör

Anna Lönnaeus
Box 157, 221 00 Lund
Tel 046 - 222 31 96
anna.lonnaeus@med.lu.se
Plan 3 norr - Rum 367B

Senast ändrad: onsdag, 26 oktober 2016, 16:11