Ladok-provmoment

SJSD13 Profession, etik och handledning 10 hp.
Kod Moment Poäng
1201 Profession, etik och handledning I 1,0 hp
1202 Profession, etik och handledning II 1,0 hp
1203 Profession, etik och handledning III 1,0 hp
1204 Profession, etik och handledning IV 1,0 hp
1205 Profession, etik och handledning V 1,0 hp
1206 Profession, etik och handledning VI 5,0 hp
Provmoment i fetstil ges i Delkurs I
Senast ändrad: tisdag, 15 november 2016, 11:46