Kursansvarig/examinator

Kursansvarig

Gunilla Andersson
Universitetsadjunkt, leg. sjuksköterska.
Box 157, 221 00 Lund
046 -222 06 56
mail: gunilla.andersson@med.lu.se
Expedition på plan 3 , B-korridoren
Mottagningstider enligt överenskommelse

Examinator

Rebecca Gagnemo Persson
dr. med. vet., Universitetsadjunkt, leg. sjuksköterska 
Box 157 221 00 Lund
Tel 046-222 19 63
rebecca.gagnemo_persson@med.lu.se
Expedition på plan 3, B-korridoren
Mottagningstider enligt överenskommelse

Kursadministratör

Anna Lönnaeus
Box 157, 221 00 Lund
Tel 046 - 222 31 96
anna.lonnaeus@med.lu.se
Rum 367B - Plan 3 norr

Senast ändrad: onsdag, 26 oktober 2016, 09:31