Aktivitets- och Examinationsöversikt

SJSF12 Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 hp
Kod Moment Poäng Delkurs
1501 Läkemedelshantering I  0,5 hp I
1502 Basal omvårdnad 2,0 hp I
1503 Medicintekniska moment I 2,5 hp II
1504 Medicintekniska moment II 2,0 hp III
1505 Läkemedelshantering II 0,5 hp III

Läkemedelshantering angivet i fetstil ges under hösten 2016 som Delkurs I

EXAMINATIONSÖVERSIKT

SJSF12 Omvårdnadens teknik och metod 7,5 hp. Delkurs 1, 2,5 hp.

Provmoment, Poäng, Typ av examination

Ordinarie Tentamen

Omtentamen   1

Omtentamen2

1501. Läkemedelshantering I  Individuell skriftligsalstentamen i läkemedelsräkning 0.5 hp

  2017-06-01

        2017-08-15

 

2017-10-21

1502. Basal omvårdnad obligatoriska lärmoment: 2.0 hp

Deldelmoment a:  Kommunikation/ inspelning

Gruppspecifik tid enligt schema

Deldelmoment b: Kommunikation/ inlämning av inspelat material till Anneli Sundberg

Enligt överenskommelse med Anneli Sundberg

Deldelmoment c: Kommunikation/uppföljning

Gruppspecifik tid enligt schema

Deldelmoment d: Basal hygien

Gruppspecifik tid enligt schema

Deldelmoment e: Ergonomi/ förflyttningsteknik

Gruppspecifik tid enligt schema

Deldelmoment f: Vitala parametrar

Gruppspecifik tid enligt schema

Deldelmoment g: HLR

Gruppspecifik tid enligt schema

Riktlinjer vid examination:

  • Studenten ska styrka sin identitet med giltlig fotolegitimation.
  • Betyg meddelas studenten senast 15 arbetsdagar efter examination.
  • Anmälan till omexamination ska göras senast 3 dagar före omexaminationstillfället om inte examinatorn beslutar om annat. Vid skriftlig salstentamen sker det via utbildningens hemsida. Vid övriga examinationsformer sker det till kursansvariga.
  • Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell examination.
  • Frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kan innebära alternativ läraktivitet.
  • För varje provmoment anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå ytterligare examination.
  • Antalet examinationstillfällen är begränsat till totalt sex för varje provmoment. Om studenten genomfört sex underkända examinationer inom samma provmoment ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan, hos programdirektören, begära byte av examinator.

Att observera!!!!

För att Du ska få provmoment 1502 registrerat i Ladok krävs att SAMTLIGA obligatoriska delmoment är genomförda/ godkända.

Senast ändrad: onsdag, 7 december 2016, 13:19