Ladok-provmoment

SJSF12 Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 hp
Kod Moment Poäng Delkurs
1501 Läkemedelshantering I 0,5 hp I
1502 Basal omvårdnad 2.0 hp I
1503 Medicintekniska moment I 2,5 hp II
1504 Medicintekniska moment II 2,0 hp III
1505 Läkemedelshantering II 0,5 hp III
Senast ändrad: måndag, 18 april 2016, 14:40