Examinationsöversikt

 


SJSG11 Människan: biologi och hälsa, G, 19,0 hp


Ordinarie tentamen

Omtentamen 1

Omtentamen 2

1601. Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi. 7,5 hp.
Individuell skriftlig salstentamen

2017-03-31
09:00 - 12:00

2017-08-14
09:00 - 12:00

Hösten 2017  

1602. Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi. 5,5 hp.
 Individuell skriftlig salstentamen

2017-05-12
09:00 - 12:00

 2017-08-16
09:00 - 12:00

  Hösten 2017    

1604. Allmän farmakologi. 3,0 hp.
Individuell skriftlig salstentamen (skrivs ihop med SJSF12 vid ordinarie tentamen)

2017-06-01
09:00 - 13:00

2017-08-17?

Hösten 2017


1603. Mikrobiologi och hygien examineras muntligt i grupp med individuell bedömning (deadline för uppladdning av åhörarkopior 5/4 kl 16:00) under följande datum:

7/4    kl 08:30 - 12:00   Basgrupp 7 - 9
7/4    kl 13:00 - 16:30   Basgrupp 10 - 12 
10/4  kl 08:30 - 12:00   Basgrupp 1 - 3 
10/4  kl 13:00 - 16:30   Basgrupp 4 - 6 
27/4  kl 09:00 - 12:00   Omexamination

1606. Vitala paramentrar (puls, andning/saturation, blodtryck och temperatur) examineras muntligt i grupp med individuell bedömning (deadline för uppladdning av åhörarkopior 9/5 kl 16:00) under följande datum: 

16/5  kl 08:30 - 10:30   Basgrupp 5 - 6
16/5  kl 11:00 - 13:00   Basgrupp 3 - 4
16/5  kl 14:00 - 16:00   Basgrupp 1 - 2
18/5  kl 08:30 - 10:30   Basgrupp 11 - 12
18/5  kl 11:00 - 13:00   Basgrupp 9 - 10
18/5  kl 14:00 - 16:00   Basgrupp 7 - 8
?            Omexamination


Riktlinjer vid examination:

  • Studenten ska styrka sin identitet med giltlig fotolegitimation.
  • Betyg meddelas studenten senast 15 arbetsdagar efter examination.
  • Anmälan till omexamination ska göras senast 3 dagar före omexaminationstillfället om inte examinatorn beslutar om annat. Vid skriftlig salstentamen sker det via utbildningens hemsida. Vid övriga examinationsformer sker det till kursansvariga.

Senast ändrad: torsdag, 5 januari 2017, 11:01