Ladok-provmoment

SJSG11 Människan: biologi och hälsa, G, 19,0 hp
Kod Moment Poäng
1601 Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi 7,5 hp
1602 Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi 5,5 hp
1603 Mikrobiologi och hygien 1,5 hp
1604 Allmän farmakologi 3,0 hp
1605 Vitala parametrar 1,5 hp
Senast ändrad: torsdag, 5 januari 2017, 10:54