Schema våren 2017 SPSP10

 

SchemaDatum

Tid

Innehåll

Lärare/Resurs

Lokal

VECKA 03

Onsdag 2017-01-18


09.30 - 10.3011.20 -12.00


Registrering upprop Introduktion SPSP10

Bertil Lundberg


 


Sal:  C301

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00-14.00

Utbildning datorhantering

Bertil Lundberg
Marine Karlsson

sal: C 301

 

14.15-16.00

Epidemiologi

Bengt Svensson

Sal: C301

 

VECKA 05

Torsdag
2017-02-02


09.30-12.00


Personlighetsstörningar

 
Bertil Lundberg


Sal:C301

 

13.00 -15.00

Schizofreni

Bengt Svensson

Sal: C142

15.15 - 16.45

Artikelsökning i databaser

Monica Landén

 Sal:C 218

VECKA 13

Tisdag
2017-03-28

 
09.30-10.30

10.45 - 12.00

 
 Förstämningssyndrom/affektiva tillstånd

Stigma och psykisk ohälsa

 
Bengt Svensson


Bertil Lundberg


Sal: C302

 


13.00-15.30


RPK, lagar


Sten Levander


Sal: C302

VECKA 16

Torsdag
2017-04-20

 
09.30-12.00

 
Psykosociala behandlingsinsatser


 Bengt Svensson


Sal: C302

 

13.00-16.00

Psykofarmakologisk behandling

Anders Tingström

Sal: C302

Sidan senast modifierad: måndag, 27 mars 2017, 14:12