Utvärdering av utbildningen 2015-2016

Studenternas utvärdering av sin utbildning till specialistsjuksköterska år 2015 - 2016

Slutsatser från muntlig uppföljning av utbildningen till Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård 2015 – 2016 i slutet av utbildningen juni 2016.

Samtliga 13 studenter som genomförde utbildningen deltog i utvärderingen.

Studenterna (se bild i nästa Uppdukat) var övergripande nöjda med sin utbildning inklusive teoretiska avsnitt och sina VFU placeringar, se avvikelser i kommande text.

Det upplevdes rörigt en tid pga den lärare som startade utbildningen slutade en månad efter kursstart. Undertecknad tackade ja till att driva utbildningen motiverat av att studenterna hade träffat läraren vid ett par enstaka föreläsningar i början av kursen och pga det är svårt att finna lärare med expertis inom operationssjukvård i landet samt att det råder brist på specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård i Region Skåne och i Sverige.

I gott samarbete mellan studenter och lärare genomfördes utbildningen i sin helhet med en lärare/examinator med 30 % tjänstgöringstid (pga andra ordinarie uppdrag) samt stöd av andra lärare periodvis.

Lärare och studenter diskuterade synpunkter på att administrationen inte alltid fungerade helt optimalt pga undertecknads låga tjänstgöringsgrad i utbildningen. Studenterna blev därför mycket skickliga på att självständigt navigera i utbildningsdatabasen och ta ansvar för sin utbildning. Vid start av en ny kurs måste lärarresurser som är ämnesexperter inom operationssjukvård med tillräcklig tjänstgöringsgrad finnas för att kursen dels ska kunna starta och dels drivas med god logistik och optimal administration.

Studenterna var missnöjda med 4 tim. föreläsning som introduktion till deskriptiv och topografisk anatomi i början av utbildningen och därefter egna studier med stöd av ett kompendium. En ny pedagogiskt upplagd bok på avancerad nivå i Anatomi på svenska är inlagd och ett mer sammanhållet block med föreläsningar och egna studier under ledning av en lärare planeras till nästa kurs.

Examinerande lärares synpunkter på genomförd utbildning var att utbildningen genomfördes med ett gott arbetsklimat och med ömsesidig respekt mellan lärare och studenter.

 

Examinator/lärare

Birgitta Å Gustafsson

Leg sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård, Vårdpedagog  & Med. dr.

Sidan senast modifierad: torsdag, 25 augusti 2016, 10:20