Servicefönster 2018 (Moodle oåtkomligt)

Uppdaterad 180419

Här presenteras planerade servicefönster som kan påverka Moodletjänsten.

Moodle är beroende av både centrala system på LU samt våra egna system på Med-fak. Detta gör att Moodle påverkas av båda avdelningarnas servicefönster.

IT-SERVICE (B&IKT, MED-FAK)

Webbsida

OB! Servicefönster sista fredagen varje månad mellan klockan 06:00 - 09:00.

Lägg aldrig Moodle aktiviteter av obligatorisk karaktär vid denna tidpunkt då tjänsten kan komma att stängas ner.

Lördagen den 19 maj 2018 kl 06:00-12:00

Underhållsarbete - Moodle inte tillgängligt.

LDC (LU:s centrala IT-avd)

Webbsida

Uppgifter från LDC:s driftinfo

(Alla driftstörningar behöver inte beröra Moodle. Om B&IKT får information att så är fallet kommer vi att meddela på förstasidan när det står klart vilken typ av driftstörning det gäller)

Planerade arbeten på LDC som kan medföra driftstörningar kommer i första hand att utföras under dessa dagar (lördag-söndag):
Dagarna finner ni på LDC via länkarna:

LDC driftinfo 2018

Senast modifierad: torsdag, 19 april 2018, 09:03