Servicefönster 2017 (Moodle oåtkomligt)

Uppdaterad 170907

Här presenteras planerade servicefönster som kan påverka Moodletjänsten.

Moodle är beroende av både centrala system på LU samt våra egna system på Med-fak. Detta gör att Moodle påverkas av båda avdelningarnas servicefönster.

IT-SERVICE (B&IKT, MED-FAK)

Webbsida

OB! Servicefönster sista fredagen varje månad mellan klockan 06:00 - 09:00.LDC (LU:s centrala IT-avd)

Webbsida

Uppgifter från LDC:s driftinfo (170907) - (Alla driftstörningar behöver inte beröra Moodle. Om B&IKT får information att så är fallet kommer vi att meddela när det står klart vilken typ av driftstörning det gäller)

Planerade arbeten på LDC som kan medföra driftstörningar kommer i första hand att utföras under dessa dagar (lördag-söndag):
Dagarna finner ni på LDC via länkarna:

LDC driftinfo 2018

LDC driftinfo 2017

Senast modifierad: fredag, 10 november 2017, 08:42