Kursansvarig/ Examinator/ Resurspersoner

Kurs- och Inriktningsansvarig
Sofia Hemle Jerntorp
Tel 046-222 18 30
E-post: sofia.hemle_jerntorp@med.lu.se

Examinator
Birgitta Åkesdotter Gustafsson 
Tel 046-222 19 22
E-post: birgitta_a.gustafsson@med.lu.se

Programdirektör
Karin Björkman Björkelund
Tel 046-222 18 54
E-post: karin.bjorkman_bjorkelund@med.lu.se

Studievägledare
Camilla Sjölin
Tel: 046-222  79 82

E-post: camilla.sjolin@med.lu.se

Antagning och reservantagning
Lotta Anderberg Håkansson
Tel 046-2223202
E-post: lotta.anderberg_hakansson@med.lu.se

Utbildningadministratör 
Kathryn Wellbaum
Tel 046-222 31 26
E-post: kathryn.wellbaum@med.lu.se

Internationell koordinator
Camilla Ennerberg
Tel: 046-222 31 73
E-post: camilla.ennerberg@med.lu.se

Caroline Morand (tjänstledig)
Tel: 046-222 31 73
E-post: caroline.morand@med.lu.se

Teknisk support
IT-service
E-post: ITservice@med.lu.se
Tel: Internt: 911 00
Externt: 040-39 11 00

Enheten för verksamhetsförlagd utbildning (EVU)

Praktikplatsplanerare
Lena Hagman
046-2221845
E-post: lena.hagman@med.lu.se

Annika West
046-222 18 44
E-post: annika.west@med.lu.se

Hemsida EVU-enheten: http://www.med.lu.se/studentinformation_pn_orr/praktisk_studieinformation/verksamhetsfoerlagd_utbildning

Sidan senast modifierad: tisdag, 9 maj 2017, 08:48