Examinationsöversikt

EXAMINATIONSÖVERSIKT


OPSR14 Specifik omvårdnad med inriktning operationssjukvård II (Vfu), A, 7,5 hp. Våren 2016

Provmoment, typ av examination, poäng

Ordinarie Tentamen

Omtentamen 
 1

Omtentamen
 2

1501 Perioperativ omvårdnad och operationssjukvård III, 6.5 hp
1502 Perioperativ omvård och vård i livets slutskede, 0.5 hp
1503 Operationssjukvård II, 0.5 hp

Riktlinjer vid examination

  • Studenten ska styrka sin identitet med giltlig fotolegitimation.
  • Betyg meddelas studenten senast 15 arbetsdagar efter examination.
  • Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell examination.
  • Frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kan innebära alternativ läraktivitet.
  • För varje provmoment anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå ytterligare examination.
  • Antalet examinationstillfällen är begränsat till totalt sex för varje provmoment. Om studenten genomfört sex underkända examinationer inom samma provmoment ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan, hos programdirektören, begära byte av examinator.
Senast ändrad: måndag, 4 januari 2016, 12:07