LADOK-provmoment

Här nedan följer de olika provmomenten som ingår i OPSR14. För att Du ska LADOK-registreras som godkänd på den aktuella kursen krävs att samtliga moment godkänts.

Provkod

Moment

Hp

1501

Perioperativ omvårdnad och operationssjukvård III

6,5

1502

Perioperativ omvårdnad och vård i livets slutskede

0,5

1503

Operationssjukvård II

0,5

Senast ändrad: måndag, 4 januari 2016, 12:07