Kollegial Granskning

Ibland förekommer kollegial granskning av en kurskollegas arbete för det egna lärandet och för konstruktiv kritik till kollega för fortsatt lärande.

Finns, finns delvis eller saknas följande:

 1. Uppgiften genomförd enligt anvisningarna                  
 2. Innehåll – kvantitet och kvalitet                                                           
 3. Analys
 4. Läsbarhet/språk 
 5. Struktur                                                                                                  
 6. Etiskt resonemang                                                          
 7. Egna reflektioner                                                            
 8. Hänvisning till lagar och författningar                           
 9. Hänvisning till kurs och referenslitteratur                      
 10. Korrekt angivna referenser i text                                 
 11. Korrekt referenslista
Sidan senast modifierad: onsdag, 24 augusti 2016, 10:12