Seminarium

Seminarier är schemalagda och obligatoriska. Syftet med seminarier är att inför kollegorna i kursen presentera, diskutera samt belysa de patientfall/vårdsituation som bearbetats i basgrupp eller individuellt. Genom att ta del av varandras erfarenheter fördjupas och breddas kunskaperna. Varje deltagare ansvarar för att en aktiv diskussion med relevans inom avsnittet och med ett vetenskapligt förhållningssätt samt muntlig argumentation. Vid presentationen ska referenser redovisas.

GENERELLA KRITERIER FÖR GODKÄND VID SEMINARIUM

Presentrationen ska ha ett relevant innehåll för kunskapsområdet med stöd av kurslitteratur och övrig vald litteratur. vetenskapliga studier samt kvalietetsgranskade vdetenskapliga studiersmässigt relevant och evidensbaserat

  1. Pedagogiskt väl förberett framförande
  2. Aktivt deltagande i diskussionen

Sidan senast modifierad: tisdag, 23 augusti 2016, 11:40