Färdighetsträning

All färdighetsträning t ex i form av pre klinisk undervisning på operationsavdelning är obligatorisk.

Sidan senast modifierad: tisdag, 23 augusti 2016, 10:06