Basgruppsarbete

Basgruppsarbetet bedrivs i grupper om 4-6 studerande. Utgångspunkt för studierna är interaktiv grupparbete med utgångspunkt i kurslitteratur och undervisning för att uppnå kursmålen. Det förekommer studivägledning i olika former t ex via fallbeskrivningar eller riktade uppgifter med utvalt lärandefokus. I början av utbildningen och i samråd med kursansvarig lärare delar studenterna in sig i funktionella basgrupper. Målsättningen är att det i varje basgrupp ska finnas studerande med olika erfarenheter och bakgrund.

 

Senast ändrad: onsdag, 24 augusti 2016, 12:20