Examination

Examinationer genomförs dels genom skriftliga individuella tentamen, dels genom skriftliga inlämningsuppgifter individuellt eller i grupp och via seminarium. Även andra examinationsformer förekommer exempelvis praktisk examination och vid verksamhetsförlagd utbildning. 

Sidan senast modifierad: tisdag, 23 augusti 2016, 09:40