Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för kursmomentet Förbättringsarbete/informatik: 

●  För godkännande vid examinationsseminarium i Förbättringsarbete/Informatik ska gruppens skriftliga såväl som muntliga presentation vara godkänd av examinatorn.

●  Examinatorns bedömning av uppgiften sker utifrån studenternas muntliga och skriftliga beskrivning av uppgiften, dess fördjupning, presentation samt ett aktivt deltagande av alla i den aktuella basgruppen i de diskussioner som av examinatorn bedöms relevanta för uppgiften. 

●  Den skriftliga såväl som den muntliga presentationen av uppgiften skall tydligt omfatta det innehåll som har angetts i läraktiviteten och ska, där inget annat anges, präglas av ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

●  Vid underkänt resultat för gruppen skall i första hand en komplettering lämnas in skriftligt av gruppen utifrån detaljerade anvisningar från examinatorn för hur ett godkänt resultat ska kunna  uppnås.  

Senast modifierad: onsdag, 17 september 2014, 14:42
Senast ändrad: måndag, 17 augusti 2015, 10:30