Provmoment

Nedan redovisas de provmoment som ingår i kursen VMFN70.  För att bli godkänd på kursen krävs godkänt betyg på samtliga provmoment.

Provkod

Moment

Hp

1201

Fördjupningsarbete 

6,0

1202

Arbetsseminarier

0,5

1523

Respondentskap

0,5 

1204 Opposition  0,5
Senast ändrad: tisdag, 1 februari 2022, 16:02