FAQ projektplan/uppsats


Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om handledning, uppsatsen, projektplanens utformning och innehåll samt examination och bedömning. Vi kommer att fylla på med fler frågor och svar efterhand som de uppstår.

Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

T

Teori

Fråga: Måste vi ha med en omvårdnadsteori i arbetet?

Svar: Alla uppsatser och projektplaner ska ha en teoretisk anknytning. Den teoretiska ram som används ska vara relevant för frågeställningen och på så vis också relevant för huvudområdet. Det betyder att den teorin som används ska vara relevant för omvårdnad (eller radiografi). Det betyder inte att det nödvändigtvis måste vara en omvårdnadsteori i bemärkelsen de klassiska teorierna som förklarar vad omvårdnad är och som innehåller de fyra koncensusbegreppen: hälsa, människa, miljö och omvårdnad.