FAQ projektplan/uppsats


Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om handledning, uppsatsen, projektplanens utformning och innehåll samt examination och bedömning. Vi kommer att fylla på med fler frågor och svar efterhand som de uppstår.

Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

L

Litteraturöversikt

Fråga: Får vi använda litteraturöversikter i bakgrund resultat och diskussion?

 

Svar: Det finns inget förbud mot detta, men det är en lite mer komplicerad fråga. Det går att använda sig av litteraturöversikter i bakgrund och diskussion om du väljer att inkludera det som är primärkällan i litteraturöversikten (alltså det resultat som översikten kommer fram till). Det funkar inte att referera till enskilda studier som ingår i en litteraturöversikt utan att ha läst dem (för då blir det sekundärkällor).  Vi menar att ni inte får inkludera litteraturöversikter som en del i resultatet.


Litteraturstudie

Fråga: Vi gör en litteraturstudie, får vi inkludera och blanda kvalitativa och kvantitativa studier i vårt resultat?


Svar: Det finns inget förbud mot detta, men det kan vara mer eller mindre lämpligt. Det kan medföra utmaningar i analysen och det finns en risk att resultatet blir svårtolkat och brister i logik. Men det handlar helt om frågeställningen.