FAQ projektplan/uppsats


Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om handledning, uppsatsen, projektplanens utformning och innehåll samt examination och bedömning. Vi kommer att fylla på med fler frågor och svar efterhand som de uppstår.

Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

I

Ibid

Fråga: Får man använda "Ibid" eller "a.a." (anfört arbete) i kandidatuppsatsen?

Svar: Både KI:s elektroniska manual (som är det som Medicinska fakuletetens bibliotek följer och undervisar i) och Röda korsets manual följer den sjunde upplaga av APA (APA 7). En skillnad i dessa jämfört med tidigare versioner är att ibid. eller a.a. inte ska användas. Så följs dessa manualer i övrigt är det inte korrekt att använda ibid. eller a.a.