FAQ projektplan/uppsats


Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om handledning, uppsatsen, projektplanens utformning och innehåll samt examination och bedömning. Vi kommer att fylla på med fler frågor och svar efterhand som de uppstår.

Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

G

Granskningsmall

Fråga: Finns det några bra granskningsmallar för studier med mixade metoder och studier med tvärsnittsdesign.

Svar:Du ska använda dig av vedertagna granskningsmallar och att har frihet att välja. De flesta väljer då SBU:s mallar. De är bra och de har en bra mall för kvalitativa studier men det finns också utmaningar på den kvantitativa studiesidan eftersom SBU inte har någon separat mall för tvärsnittsstudier utan har en generell för observationsstudiedesigner.  När det gäller studier med mixade metoder så är det lite komplicerat. Ett alternativ är att granska med två mallar - en för varje typ av data. Men det gör att helheten riskerar att försvinna och att kvaliteten blir bedömd som för låg. Ett annat alternativ är att försöka hitta en mall för mixade metoder. Det är också svårt och det finns ingen golden standard som vi känner till. Det finns dock ett instrument som vi har identifierat: MMAT. Se länk nedan.

http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/page/24607821/FrontPage

När det gäller tvärsnittsstudier och kvasiexperimentella studier så brukar vi hänvisa till Johanna Briggs Institute och deras mallar. Se länk nedan:

http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-tools.html