FAQ projektplan/uppsats


Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om handledning, uppsatsen, projektplanens utformning och innehåll samt examination och bedömning. Vi kommer att fylla på med fler frågor och svar efterhand som de uppstår.

Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

A

Antal

Fråga: Vi gör en litteraturöversikt, hur många artiklar måste vi inkludera?

Svar: Det är viktigt att komma ihåg att det inte är antalet som alltid är det viktigaste, utan innehållet/kvaliteten och graden av vetenskaplighet (arbetssätt, förhållningsätt och diskussion) i arbetet som har större betydelse. I en litteraturöversikt kan det med andra ord bli svårare att få till en bra analys med för få artiklar, dvs. att resultatet inte håller tillräcklig nivå för en kandidatuppsats. Antal inkluderade artiklar beror också på syftet och hur mycket av rimlig kvalitet som finns publicerat inom just det specifika området. Ett riktvärde på vad som är eftersträvansvärt, och där vi av erfarenhet vet att det går att få ihop ett resultatavsnitt med acceptabel nivå, är 8-12 artiklar.