Medicinska termer och begrepp


...

Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

Sida:  1  2  (Nästa)
  ALLA

A

Aerob process

En process som behöver syre 


Anaerob

Process som inte behöver syre 


Anemi

Brist på röda blodkroppar (erytrocyter)


Apoptos

Programmerad celldöd. Cellen tar självmord utan att skada omgivningen


C

Cell

Den funktionella och strukturella enheten i alla organismer. Även kallad kroppens byggsten.


Cytokromer

specifika andningsenzymer som finns i bland annat mitokondrier


E

Erytrocyt

Röd blodkropp


Extracellulära omgivningen (ECV)

Vätskan utanför cellen 


G

Glykokalyx

Glykolipider och glykoproteiner i cellmembrenets yttre, glykokalyxen fungerar som cellers identifiering så att kroppen inte misstar cellen för att vara ett virus. Gör att cellens yttre negativt laddat, vilket motverkar sammanklibbning av de röda blodkropparna.


H

Hydrofil

''Vattenälskare.'' Ämnen som löser sig i vattenSida:  1  2  (Nästa)
  ALLA