Uppsats

Fråga: Hur många vetenskapliga artiklar behövs i bakgrunden?

Svar: Det finns inget givet antal eller någon specifik regel för hur många som ska ingå. Det går inte att kvantifiera det. Ibland hör vi att studenter säger att de fått besked om att 70–80 procent av bakgrundsreferenserna ska vara primärkällor. Det är svårt att hävda det eftersom det helt handlar om din frågeställning och ditt perspektiv.  Det finns bedömningskriterier kopplade till bakgrunden och den ska vara präglad av ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi brukar säga att majoriteten av referenserna ska vara primärkällor för att bakgrunden ska bli nyanserad, informativ och vetenskapligt förankrad. Ett längre syfte med många bärande begrepp ställer självklart krav på en längre bakgrund.


Fråga: Vi gör en litteraturstudie. Får vi använda samma artiklar i bakgrunden som vi sedan inkluderar i sitt resultat?

Svar: Nej. Resultatet ska baseras på resultatet från artiklar som sökts fram och kan på så vis inte ingå i bakgrunden.


»  FAQ projektplan/uppsats