Litteraturstudie

Fråga: Vi gör en litteraturstudie, får vi inkludera och blanda kvalitativa och kvantitativa studier i vårt resultat?


Svar: Det finns inget förbud mot detta, men det kan vara mer eller mindre lämpligt. Det kan medföra utmaningar i analysen och det finns en risk att resultatet blir svårtolkat och brister i logik. Men det handlar helt om frågeställningen.


»  FAQ projektplan/uppsats