Komplettering &ändringar

Fråga: Examinatorn krävde att vi skulle ändra hur mycket som helst, men den andra gruppen behövde inte ändra något (en annan variant är: Vi behövde skriva mycket längre uppsats än andra). Varför?

 

Svar: Detta är en synpunkt som vi ofta får. Vi tror att den beror på en felaktig kvantifiering av kritik. Vi brukar säga att det skrivs minst 40 uppsatser i varje kurs. Det innebär 40 olika frågeställningar och på så vis 40 helt olika texter. Uppsatserna ska alla nå de bedömningskriterier som finns uppsatta, men variationen kan vara stor i hur en text ser ut. Det betyder också att det ligger i sakens natur att behovet av komplettering kommer att se olika ut. Det är dock viktigt att vi som bedömer förmedlar tydligt hur vi bedömt arbetet i relation till bedömningskriterierna,

»  FAQ projektplan/uppsats