Handledare vs examinator

Fråga: Vår handledare sa att allt var bra, men sen fick vi en kalldusch av den som bedömde. Hur är det möjligt?

 

Svar: Detta är en både komplicerad och olycklig situation. Den föranleder mycket frustration och konflikter och upprepade kontakter mellan olika personer. Det finns många aspekter att fundera kring här.

Som handledare och bedömare förväntas vi utgå från bedömningskriterierna. Det är dock viktigt med en sak: om handledaren inte bedömer att studenterna är redo för examination så ska handledaren inte heller markera dem som redo för examination. Det är också viktigt att kommunicera med studenterna under handledningstiden hur de ligger till i relation till mål och bedömningskriterier. Skulle din handledare bedöma att du inte är redo för examination så har du ändå rätt att examineras om du så önskar. Däremot så är det en tydlig signal till dig att om de går upp utan att handledaren bedömer ditt arbete som redo så får du också räkna med att komplettera.

Det är också viktigt att vara medveten om att de flesta studenter klarar att komplettera inom den givna tiden. På så vis så kanske duschen inte är särskilt kall egentligen utan när studenterna funderat ett tag så inser de att kompletteringarna var ganska rimliga. Det är därför jätteviktigt att vi som bedömer tydligt kommunicerar (även skriftligt) utifrån kriterierna vad det är som behöver kompletteras och varför de behöver komplettera.

»  FAQ projektplan/uppsats