Moderering under seminarium

Fråga: Vår examinator tog över hela oppositionen och pratade hela tiden, i andra grupper var examinatorn nästan helt tyst. Det är inte rättvist.

 

Svar: Seminariet är framförallt er studenters. Det är opponenterna som ska leda diskussionen och den som bedömer ska ha en så tillbakadragen roll som möjligt fram till dess det är dags för återkoppling. Ni ska få en chans att bedömas.


»  FAQ projektplan/uppsats