Hydrofob

Giller ej vatten.

» Medicinska termer och begrepp